Услуги - Delta Media Consulting
Медийно проучване

Редовно следим движението на аудиторията и промените в ефективността на различните медии. 
Това ни позволява да се възползваме от възможностите и да се предпазим от потенциални клопки. 
Добрият медия план започва с определяне на целите и показателите за оценка на кампанията. 
Предварителното проучване на конкурентите и цялостен анализ на пазара са  ключови моменти при определяна на рекламната стратегия.

Медийно планиране

Предварителното проучване и опита с клиенти са безценни за нас по време на процеса на медия планиране.
Искрено вярваме, че за да се изгради една ефективна рекламна кампания, независимо дали целта й е популяризиране на 
марката или пряко увеличаване на продажбите е необходим многопластов подход и ние целим да доставим ефективни медия планове в тон с основната стратегия на клиента.

Медийно купуване

Всяка рекламна кампания има бюджетни ограничения и ние се гордеем с това, че предлагаме най-добрата стойност за парите вложени в реклама.
Напълно разбираме, че при медия купуването обикновенно най-очевидния начин за постигане на най-добрата цена не винаги е най-ценово ефективния.
Чрез близките си отношения с медиите имаме възможност да договорим най-конкурентните цени и да предложим сравнение на инвестицията в различните канали, 
за да можем да ви предложим най-добра стойност на инвестицията в реклама.

Услуги - Delta Digital
Диджитал

Диджитал рекламата предоставя безброй показатели за най-точна измеримост на профила и поведението на вашия потребител.
Интернет е необходимост в  цялостния медия микс и предлага многобройни платформи, модели за медия купуване и форми на въздействие, 
различни от всеки друг медиен канал, които създават емоция и уникални опции за интеракция с крайния ви клиент.
Крейтива е изключително важен в тази интерактивна среда.